top of page
3. Zaron na lokalitet.jpeg

SUTIVAN

Antički brodolom s teretom sarkofaga i drugog kamenog materijala pronađen je 2008. godine nedaleko od mjesta Sutivan na otoku Braču, na dubini od 31 do 34 metra. Na morskom dnu vidljivo je 20 predmeta poslaganih u dva reda: 7 sarkofaga, 2 poklopca sarkofaga, 9 kamenih blokova, 1 stup kružnog presjeka te 1 kamenica s vidljivom perforacijom. Brod je bio između 15 i 18 metara dug, oko 5 metara širok, sa nosivošću od oko 50 tona. Arheološkim istraživanjima brodoloma pronađeni su ulomci kuhinjske keramike koja se prema tipu datira u 2 i 3. stoljeće, a s obzirom na mjesto gdje je pronađena moguće je pretpostaviti na kojem su se mjestu nalazili brodska kuhinja i pramac broda. U istraživanjima je pronađena i uljanica sa žigom kao i koštana kockica za igru.

Prema dosadašnjim arheološkim istraživanjima može se zaključiti kako se radi o trgovačkom brodu koji je prevozio kameni materijal sa otoka Brača prema srednjem ili sjevernom Jadranu, a potonuo je u drugoj polovini 2. stoljeća.

 Trenutačno nije dozvoljeno ronjenje 

Planira se otvaranje lokaliteta za ronjenje u bliskoj budućnosti, te će ronjenje biti dozvoljeno isključivo preko ovlaštenih ronilačkih centara.

logo_no_back_2.png

Vidljivost: umjereno dobra

Dubina: 31 - 34 metra

Morske struje: uglavnom slabe

Dimenzije lokaliteta: cca 7 x 5 metara

bottom of page