top of page
2. Detalj južnog bedema – Section of the southern walls.JPG

RESNIK 

Antičko naselje Siculi nalazi se uz potok Resnik u blizini Trogira. Dugogodišnjim arheološkim istraživanjima  potvrđeno je da se radi o ostacima lokaliteta koje datira od helenističkog do kasnoantičkog razdoblja. Naselje se prostire na površini od oko 36 000 m² na ušću vodom bogatog potoka Resnik, na mjestu gdje se cesta koja je iz Salone vodila za Tragurij odvaja prema unutrašnjosti. Najraniji koštani i kameni nalazi iz podmorja Resnika datiraju iz razdoblja mlađeg paleolitika (200 000 g. pr. Kr.), a područje Resnika bilo je naseljeno u mezolitiku i mlađem kamenom dobu, što je potvrđeno nalazima keramičkog i koštanog materijala. Podvodnim arheološkim istraživanjima otkriveni su ostaci pristaništa i naselja iz 2. i 1. st. pr. Kr.  kao i kasnija faza datirana od 1. do 5. stoljeća. Najbolje je istraženo razdoblje grčke kolonizacije, od 3. do 1. st. pr. Kr., iz kojeg nam je ostalo sačuvano pristanište u podmorju i naselje na kopnu opasano masivnim bedemima.

Trenutačno nije dozvoljeno ronjenje bez odobrenja Ministarstva kulture i medija RH

Planira se otvaranje lokaliteta za ronjenje u bliskoj budućnosti, te će ronjenje biti dozvoljeno isključivo preko ovlaštenih ronilačkih centara.

logo_no_back_2.png

Vidljivost: dobra

Dubina: 1 - 5 metra

Morske struje: slabe

bottom of page