top of page

Autor: Mariusz Milka

3_edited.jpg

NOVOVJEKOVNI BRODOLOMI

Novovjekovni brodolomi u podmorju Splitsko-dalmatinske županije u najvećem su dijelu predstavljeni olupinama trgovačkih brodova iz 19. i 20. stoljeća, koji su na morsko dno dospjeli havarijama uzrokovanim nevremenom i pogreškama u navigaciji ili su potopljeni u ratnim zbivanjima. Riječ je o ostacima brodova najčešće željezne konstrukcije koja je relativno dobro očuvana, s vidljivim ostacima trupa, nadgrađa, a ponekad i ostacima motora i propelera. Također, te su olupine  izrazito bogata staništa morske flore i faune, a sve ih to čini vizualno atraktivnima i izrazito zanimljivima za ronjenje.

2. Motor broj 2 – Engine number 2.jpg

OLUPINE AVIONA IZ II. SVJETSKOG RATA

Otok Vis je pri kraju II. svjetskog rata bio jedna od najvažnijih strateških točaka ne samo na Jadranu, već i na širem području jugoistočne Europe. Razlog tome je što se na njemu nalazio vojni aerodrom koji je služio za slijetanja oštećenih američkih bombardera na povratku s operativnih misija u istočnoj i srednjoj Europi te kao baza za djelovanja britanskih lovaca-bombardera uzduž jadranske obale i u unutrašnjosti. Ne čudi stoga kako se u akvatoriju otoka Visa  nalazi veliki broj olupina aviona iz razdoblja II. svjetskog rata,  a one najočuvanije spadaju u jedne od najatraktivnijih lokacija za rekreativno i tehničko ronjenje na Jadranu. 

1_edited.jpg

VIŠKA BITKA

U akvatoriju otoka Visa dana 20. srpnja 1866. godine odigrala se Viška bitka – jedna od najznačajnijih pomorskih bitaka u povijesti Jadrana i u europskoj povijesti uopće. Viška bitka ili „Viški boj,“ bila je prva velika pomorska bitka u svjetskoj povijesti u kojoj su se dvije oklopljene flote sukobile na otvorenom moru. Austrijska flota pod zapovjedništvom Wilhelma von Tegetthoffa porazila je brojniju i nadmoćniju flotu Kraljevine Italije pod zapovjedništvom admirala Persana, čime je onemogućeno talijansko zauzimanje Visa i drugih dijelova istočne jadranske obale. U navedenoj bitci potopljeni su talijanski brodovi - oklopnjače Re d 'Italia i Palestro, čije se olupine do danas nalaze očuvane u dubinama oko otoka Visa.  

2. Dokumentiranje amforišta – Recording amphorae.png

ANTIČKI BRODOLOMI

U podmorju Splitsko-dalmatinske županije do sada je otkriveno više desetaka antičkih brodoloma, od onih iz 4. st. pr. Kr. koji predstavljaju najranije poznate brodolome na istočnoj obali Jadrana, do kasnoantičkih iz 4. i 5. stoljeća. Riječ je o ostacima trgovačkih brodova koji su najčešće prevozili različiti teret u amforama ili rjeđe, kameni i građevinski materijal (sarkofage, kamenice, kamene blokove, tegule). Unatoč tome što je veliki broj antičkih brodoloma do danas djelomično ili potpuno devastiran, u zadnjih je nekoliko godina pronađeno nekoliko nedirnutih nalazišta, a još veći broj ih je ostao očuvan na većim dubinama. Razvojem ronjenja i takvi lokaliteti polako postaju dostupni kako za podvodna arheološka istraživanja, tako i prezentaciju i ronilački turizam. 

3_edited.jpg

ZBIRKE PODVODNE ARHEOLOŠKE BAŠTINE

Podvodna arheološka baština osim na morskom dnu (in situ) može biti prezentirana i u muzejskim zbirkama, bilo da se izlažu cijeli lokaliteti ili samo pojedinačni arheološki nalazi. Unatoč tome što UNESCO-va konvencija o zaštiti podvodne kulturne baštine predlaže prezentaciju in situ, u pojedinim 
je slučajevima neophodno dijelove ili cijela nalazišta premjestiti u muzeje s ciljem njihova očuvanja. Ovakvim načinom prezentacije podvodni arheološki lokaliteti postaju dostupni i onim posjetiteljima koji nemaju ronilačke kvalifikacije, a muzeji također mogu biti dobre početne stanice za istraživanje svijeta podvodne arheologije i upoznavanje s podvodnom kulturnom baštinom. 

Pregradni zid ribnjaka - Partition wall of the fish pond_edited.jpg

ANTIČKA ARHITEKTURA POD MOREM

Antičku arhitekturu u podmorju Splitsko-dalmatinske županije predstavljaju ostaci antičkih villae maritimae, ribnjaka te lučkih objekata i pristaništa. Veliki dijelovi tih nalazišta nalazili su se u razdoblju antike na kopnu, ali su se uslijed promjene razine mora našli ispod morske površine. Zbog male dubine na kojoj se nalaze dostupni su za ronjenje i bez značajnijeg ronilačkog iskustva što ih čini izuzetno zanimljivim i lako dostupnim široj populaciji. 

bottom of page