top of page

Zakonski okvir

Pravilnik o obavljanju podvodnih aktivnosti (NN 47/99, NN 23/03, NN 52/03, NN 58/03)
Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka (http://www.mmtpr.hr)

Pravilnik o Uvjetima za obavljanje obuke ronjenja i športsko-rekreativnog ronjenja
(NN 105/00, NN 24/03) Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka (http://www.mmtpr.hr)

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro (NN 56/03, NN 62/03, NN 12/05) Ministarstva kulture
(http://www.min-kulture.hr)

Pravilnik o načinu, uvjetima i visini naknada za izdavanje koncesijskih odobrenja
(NN 51/96, NN 18/99, NN 23/03) Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka
(www.mmtpr.hr)

bottom of page