top of page
1. Ilustracija - Illustration.jpg

GREBEN

Ostaci novovjekovnog brodoloma nalaze se na jugoistočnom rtu otočića Grebeni u akvatoriju otoka Visa, na dubini od 52 do 54 metra. Arheološkim istraživanjima utvrđeno je da se radi o drvenom jedrenjaku, najvjerojatnije tipa brik iz 18. ili 19. stoljeća. Konstrukcija broda nije vidljiva, a na morskom dnu raspoznaje se po sačuvanim topovima, prema čijem položaju je određena veličina broda koji je bio približne duljine 44 metra. Bio je naoružan sa 16 topova, 14 željeznih i 2 brončana koja su danas izložena u Zbirci Issa u gradu Visu. Osim topova na morskom dnu vidljivo je pet brodskih sidara, dijelovi opreme i okova jarbola, a u pijesku se naziru i dijelovi brodske konstrukcije.

ANMA diving center


B-24 diving center


ISSA diving center


Manta diving center


Nautica Vis diving center

logo_no_back_2.png

Vidljivost: uglavnom slabe

Dubina: 52-54 metra

Krešimir line d.o.o

 

Val d.o.o. 


Šest mora


Konkordija Omiš

Morske struje: slabe

Dimenzije lokaliteta: 30 x 15 metra

Popis ronilačkih centara za obilazak lokaliteta

bottom of page