top of page
_MG_3897 copy.jpg

NOVOPRONAĐEN BRODOLOM U SPLITSKOM AKVATORIJU

U Splitskom akvatoriju 2020. godine otkriven je potpuno očuvan antički brodolom. Riječ je o brodolomu sa teretom sjevernoafričkih kasnoantičkih amfora tipa Africana II i Africana III. Okvirne dimenzije vidljivog dijela lokaliteta iznose 22 x 8 metara, ali postoje veliki izgledi da su dimenzije i veće, što treba potvrditi budućim istraživanjima.  Vidljivo je više od 300 amfora koje leže ili djelomično vire sa morskog dna. S obzirom na rezultate arheoloških istraživanja jasno je kako se radi o iznimno vrijednom i dobro očuvanom antičkom brodolomu iz 4. st., a postoji mogućnost da je riječ i o jednom od najvećih sačuvanih brodoloma pronađenih na istočnoj obali Jadrana.

 Trenutačno nije dozvoljeno ronjenje

Podvodna arheološka istraživanja su u tijeku.

logo_no_back_2.png

Dubina: 35-55 metara

Vidljivost: izrazito loša

Morske struje: jake

Dimenzije lokaliteta: 22 x 8 metara

bottom of page