top of page
4.jpg

MUZEJ STAROGA GRADA

Muzej Staroga Grada brine se o velikom broju različitih zbirki  od kojih svaka čuva vrijedan materijal o povijesti Staroga Grada i otoka Hvara. Izrazito zanimljivu podvodnu arheološku zbirku čini teret kasnoantičkog brodoloma iz 4. stoljeća (amfore i ostaci brodske opreme) pronađenog u uvali Duboka na sjevernoj obali otoka Hvara, u blizini Vrboske. Nakon završenih podvodnih arheoloških istraživanja cjelokupni teret brodoloma prezentiran je u muzeju Staroga Grada. Amfore su izložene u prizemlju muzeja prikazujući njihov raspored na morskom dnu.

Muzej Starog Grada - Zbirka

Posjetite web stranice muzeja klikom na saznaj više

bottom of page