top of page
1. Ilustracija - Illustration.jpg

NASLOV O LOKACIJAMA

Podvodna kulturna baština Splitsko-dalmatinske županije rasprostranjena je na širokom području od priobalnog pojasa do najudaljenijih pučinskih otoka i obuhvaća akvatorije otoka Šolte, Brača, Hvara, Visa, Šćedra, Biševa, Sveca i Palagruže.  Predstavljena je lokalitetima koji sežu od antičkog  do modernog vremena, od ostataka antičke arhitekture koji se nalaze na samo par metara dubine do modernih brodova izgubljenih, pronađenih i sačuvanih na dubinama od preko 120 metara. Ta raznolikost vremenskih razdoblja iz kojih potječe te lokacija i dubina na kojima se nalazi čini je iznimno zanimljivom i atraktivnom za znanstvena istraživanja kao i za rekreativno i tehničko ronjenje.

bottom of page