top of page
4_edited.jpg

ZBIRKE PODVODNE ARHEOLOŠKE BAŠTINE

Podvodna arheološka baština osim na morskom dnu (in situ) može biti prezentirana i u muzejskim zbirkama, bilo da se izlažu cijeli lokaliteti ili samo pojedinačni arheološki nalazi. Unatoč tome što UNESCO-va konvencija o zaštiti podvodne kulturne baštine predlaže prezentaciju in situ, u pojedinim je slučajevima neophodno dijelove ili cijela nalazišta premjestiti u muzeje s ciljem njihova očuvanja. Ovakvim načinom prezentacije podvodni arheološki lokaliteti postaju dostupni i onim posjetiteljima koji nemaju ronilačke kvalifikacije, a muzeji također mogu biti dobre početne stanice za istraživanje svijeta podvodne arheologije i upoznavanje s podvodnom kulturnom baštinom. 

bottom of page